Vállalkozási Feltételek

Az alábbiakban Kincses László egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 5522754) a PARTNER Autósiskola (3192) eng.szám: BE/KV/NS/A/74/2/2006 vezetője (isk.vez. azonosító: 10680) tájékoztatja a motoros járművezetői kategóriák tanfolyamainak feltételeit, valamint szolgáltatásait.
Tanfolyamra jelentkezés ügyfélfogadási időben, vagy előzetes időpont egyeztetés szerint.

Ügyfélfogadás:


hétköznap 16 – 18 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban
Gyula, Lehel u. 6. Tel: +36 30 5210544
E-mail: kincsl@t-online.hu
Facebook cím: Partner Autósiskola Facebook

Elméleti tanfolyam:


E-LEARNING (internetes tanulás) képzés, az NKH által akkreditált zárt rendszerű távoktatással. E képzés mellé a Partner Autósiskola tantermi konzultációs lehetőséget is biztosít. Ezt igénybe venni nem kötelező. Az elméleti tandíj a konzultációt is tartalmazza. A konzultáció: Gyula, Lehel u. 6.
Az e-learning képzést a NKH által jóváhagyott e-TITÁN rendszeren keresztül az E-Educatio Információtechnológia Zrt. biztosítja mint alvállalkozói szolgáltató. A tanulónak rendelkeznie kell internet hozzá- éréssel és e-mail címmel.

Gyakorlati képzés:


A tanulónak joga van a gyakorlati képzés helyét szabadon megválasztani.
A szerződött motoros iskolánál vagy bármely más képző szervnél.
A gyakorlati tanórák iskolánként és kategóriánként változnak 5.000-7.000 Ft között.
Szerződött iskola: Gyulai TREND Autós Motoros iskola
Iskolavezető: Nyéki Zsolt Tel: +36 20 3347993

Az elméleti tanfolyam befejezésekor vagy az elméleti vizsga után a Képzés Igazolást a Partner Autósiskola kérés nélkül kiadja három munkanapon belül.

A vállalkozási szerződés megkötése és az elméleti tandíj befizetése (készpénz forintban) után a képző szerv a tanuló adatait regisztrálja az e-TITÁN rendszerben. Az elméleti tananyagot szolgáltató Zrt., a tanulónak megküldi az e-mail címére (nem használható a freemail és a citromail)a belépéshez szükséges adatokat. Ezt követően meg kell kezdeni a tananyagot a szerződéskötéstől számított 90 napon belül!

A tanuló az e-learnig képzést bárhonnan elvégezheti a megadott időkereten belül, tetszőleges időbeosztással. A tananyagban eltölthető idő 75 óra 180 nap. Póthozzáférés lehetséges, külön díj ellenében.

Az elméleti vizsgára csak az bocsátható, ha a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől (az első belépés) számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el! A mennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le a sikeres elméleti vizsgát, akkor a teljes elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes!
Határidők túllépése esetén minden sikeres vizsgája (kivéve Elsősegélynyújtás Vöröskereszt) érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet!

Meg kell felelni a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és közlekedésbiztonsági feltételeknek. Erről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell.

A gépjárművezetésre jogosító engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell. Az eredeti bizonyítványt a vizsgaigazolás kiadásánál be kell mutatni. Nem kell iskolai bizonyítvány, ha a személyazonosító okmányokban Magyarországon bejegyzett saját jogú doktori cím van. A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 10. § szerint.

A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő külföldi állampolgár tolmács közreműködését is kérheti.(angol, német, román nyelven van vizsgaanyag) Olyan vizsgázó, aki egészségi állapotából következően (szakértői igazolás kell) szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzd, szóban is vizsgázhat. További részletek a 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet 12.§-a szerint.

Az elsősegély-nyújtási vizsga nem feltétele az elméleti és gyakorlati tanulásnak és vizsgáknak sem, viszont a jogosítványt csak akkor kapja meg, ha bemutatja a Vöröskeresztes vizsga igazolványt (Okmányirodában) vagy a mentességet igazoló okmányt (Közlekedési Hatóság). Nem kell vizsgát tenni, ha 1984.01.01. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt szerzett vagy szakirányú képesítése van. Elsősegély-nyújtási mentességek a 31/1992(XII.19.) NM rendelet alapján illetve a 27/2016.(IX.16) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő képesítések esetén. 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 3. melléklet

Ha szükséges az elsősegély-nyújtási vizsgát megszervezzük és igény szerint a szakszerű felkészítést is.

Felkészítés: 17.900 Ft (készpénz)
Vizsgadíj: 12.100 Ft (csekk Vöröskereszt)

A tanuló miden vizsga alkalmával köteles hitelt érdemlő módon igazolni magát az érvényes személyazonosító igazolvánnyal és be kell mutatni a korábbi vezetői engedélyét is!! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg és a vizsgadíj is elvész!

A hatósági vizsgadíjak az adott vizsgára jelentkezéskor esedékesek. Befizetés a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály pénztárába.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az aki

-- automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyt hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki.

-- A2 kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett- A1 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 kategóriás sikeres elméleti vizsgát tett.

-- A kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - A2 vagy A1 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 vagy A2 kategóriás sikeres vizsgát tett.

Ha minden vizsgát sikeresen letett és a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály előtt igazolja elsősegély-nyújtási vizsgáját vagy végzettségét és az alapfokú (vagy magasabb) iskolai végzettségét igazuló eredeti vagy hiteles másolatával akkor megkapja a szükséges igazolásokat. Ezekkel bármely okmányirodában jelentkezhet és igényelheti a vezetői engedélyét. Nem magyar állampolgár esetén az engedély csak akkor adható ki, ha a kiadást megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott és ezt okmányokkal igazolja. A vonatkozó eljárást a 326/2011.Korm. rendelet tartalmazza.

A vezetői engedély kiadásának illetéke: 4.000 Ft fizetendő az okmányirodákban Az első vezetői engedély kiadása ingyenes!

A nemzetközi kategóriákban a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Ezen időszakon belül motorkerékpárral utas nem szállíthat.

Az Autósiskola a Tanuló által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és gondoskodik annak védelméről a 2016/679 EU. Rendelet szerint, összhangban a 2011. évi CXII. törvénnyel. Csak a 24/2005 (IV.21.) GKM szerinti adatokat kezeli és őrzi meg, az előírt ideig. A számviteli bizonylatokat a 2000. évi C. törvény szerint.

Joga van a tanulónak:

- a képzés megkezdése előtt, minden kötelezettség nélkül tájékozódni és megismerni a képzés és a vizsgáztatás feltételeit. Az elméleti képzést elvégezheti önállóan internet kapcsolattal bárhonnan, akár külföldről is.

- A képzést megszakítani és az elvégzett tanfolyami részről igazolást kérni és más képzőszervnél tanulmányait folytatni vagy abbahagyni. Az igazolást az elbocsátó iskola köteles 3 munkanapon belül kiadni. Fiatalkorú esetén kell a szülői, gondviselői hozzájárulás.

- A gyakorlati részt a szerződött partnernél vagy szabadon választott képző szervnél elvégezni

- Panaszt tenni az iskola vezetőjénél illetve a képzés szakfelügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Békéscsaba, Szarvasi út 107, telefon: 66-549346

Köteles a Tanuló: a tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt kifizetni, készpénz forintban

Az E-learning felhasználói jogosultságát másnak nem engedheti át. A felhasználói nevét és jelszavát titokban tartani és a TITÁN rendszert a szabályzatnak megfelelően használni.

Az e-TITÁN rendszer a képzés ideje alatt a jogszabályban meghatározott módon rögzíti a tanuló előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, belépéseit, ideértve a számítógép IP címének naplózását. A tanuló hozzájárul a jogszabályban meghatározott adatainak kezelésére.

Ha a megelőző két éven belül 5 sikertelen, azonos kategóriájú forgalmi vizsgát tett, a további vizsgákat csak a PÁV pszichológiailag alkalmas vizsgálati eredmény után lehet folytatni.

Kategóriánként a részletek, a mellékletekben. A nem részletezett kérdésekben a 24/2005. GKM és a 326/2011. Kormányrendelet illetve ezek hatályos módosításai és az egyéb idevonatkozó hatósági szabályzatok a mérvadóak.


VSM vizsga sikerességi mutató: AM elmélet %
A1, A2, A, elmélet %Egyéb részletesebb információval és egyéni személyre szabott megoldásokkal is szívesen rendelkezésre áll a Partner Autósiskola vezetője Kincses László
Tel:+36 30 5210544 e-mail: kincsl@t-online.hu

Ügyfélfogadás: hétköznap 16-18 óráig vagy előre egyeztetett időpontban Gyula, Lehel u.

Lépjen velünk kapcsolatba.

Email